ELDEN Brušperk

Všeobecné obchodní podmínky Volnočasového centra ELDEN

Organizační pokyny

 1. Účastníci kurzů by neměli s sebou přinášet na kurzy cenné věci nebo větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennou věc nebo finanční obnos mají, je vždy nutné je vzít s sebou do sálu, kde kurz probíhá.
 2. Z bezpečnostního důvodu si proto účastníci kurzů také osobní věci (kabelky apod.) odnášejí do sálu, ve kterém kurz probíhá a odkládají je na místo k tomu určeném. Při ponechání osobních věcí na jiném místě, než v sálu nebo klubovně, Centrum neodpovídá za jejich případnou ztrátu.
 3. Při vstupu je povinnost účastníků kurzů odložit obuv na místo k tomu určené a svršky odložit do šatny.
 4. Poškození vybavení Centra je povinen uhradit ten účastník kurzu, který jej způsobil.
 5. Lektor ani provozovatel Centra neodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li nějakými zdravotními problémy, je nutné zkonzultovat Vaší účast v kurzu s lékařem a vždy o svých zdravotních problémech informovat příslušného lektora před zahájením lekce.
 6. Začít s jakýmkoliv kurzem v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Jste-li účastníkem kurzu již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze pokračovat v kurzu dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu po konzultaci s Vašim lékařem. Tento bod se netýká speciálních kurzů určených těhotným ženám (i tento typ kurzů doporučujeme konzultovat se svým ošetřujícím lékařem).

Kurzovné a platby za semináře, workshopy, divadelní představení a přednášky

Přihláška do kurzu a akci centra je po zaplacení závazná.

 1. Veškeré kurzy a akce se platí předem, nejpozději před začátkem akce či 1. lekce
 2. Kurzovné a platby za semináře, workshopy, přednášky a divadelní představení lze platit hotovostně přímo v Centru ELDEN, nám. J.A. Komenského 18, Brušperk nebo bankovním převodem na účet.
 3. Při platbě bankovním převodem, prosím, napište do zprávy pro příjemce jméno účastníka a název kurzu, který hradíte, případně i den a čas kurzu, pokud kurz probíhá ve více dnech a časech.

Storno podmínky

 1. Po zaplacení kurzu se kurzovné nevrací.
 2. Po zaplacení přednášky, semináře, workshopu, divadelního představení či akce dopředu se při neúčasti či následnému zrušení rezervace peníze nevrací. Je možno poslat za sebe náhradu.
 3. Zameškané lekce lze nahradit po domluvě a rezervaci v jiném kurzu, pokud není plně obsazen. Nahrazovat lze ale maximálně 2 lekce z jednoho kurzu.
 4. Zameškané lekce nejsou přenosné do dalšího kurzu.
 5. Pokud se do určitého kurzu, workshopu či přednášky nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků pro konání akce, je Centrum ELDEN oprávněno kurz či akci před zahájením zrušit.

Uplatnění slev

Senioři mají nárok na 10 % slevu po předložení platného ID dokladu.

Slevu není možné uplatnit na již zvýhodněné ceny kurzů, workshopů, přednášek či divadelních představení pro seniory.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v Přihlášce ke kurzu shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence účastníků kurzů, poskytnutí dohodnuté služby, informaci o nabízených nových službách a zasílání informačních sdělení subjektu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Centrum ELDEN z.s., coby zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a členové spolku ELDEN z.s., kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení obchodního vztahu. Více o zásadách zpracování osobních údajů zde.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi účastníky kurzů a Centrem ELDEN z. s., který vznikl podpisem Přihlášky do kurz.

Dodací a platební podmínky

Prodej přednášek, webinářů a kurzů a veškerých dalších akcí probíhá platbou v hotovosti  přímo v Centrum ELDEN, nám. J.A. Komenského 18, Brušperk), platbou na účet nebo prostřednictvím webového doplňku SimpleShop.

Dodání online produktů probíhá prostřednictvím webového doplňku SimpleShop a e-mailu, který zákazník uvádí při objednání. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej dále šířit. Pro přehrávání obsahu je nutné, abyste disponovali dostatečnou rychlostí připojení k internetu. Za jeho nedostatečnost neodpovídáme.

Reklamační podmínky online produktů

Reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku. Digitální obsah není dodáván na hmotném nosiči, po dodání není možné odstoupení od smlouvy.

ELDEN Brušperk z. s.

náměstí J. A. Komenského 18,
Brušperk 739 44

IČO 08960852

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky a reklamy tak, aby vyhovovaly vašim představám. Více informací o cookies